Värdepapper

Inom avtalsområde värdepapper finns ett centralt avtal: värdepappersavtalet.

Branschavtal: Värdepappersavtalet

Avtalsperiod: 1 juni 2017 – 31 maj 2020

Motpart: Almega Tjänsteförbunden, Utveckling & Tjänster

Arbetsgivare:

Yrken:

Antalet medlemmar inom avtalsområdet: 

Ansvarig för avtalsområdet: Fredrik Bäckström

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten