Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt på våra arbetsplatser, den fysiska miljön, den organisatoriska miljön och den sociala miljön. Arbetsmiljöarbete är att förebygga ohälsa och olycksfall på våra arbetsplatser. I det förebyggande arbetet ingår att undersöka, riskgranska och att åtgärda de fysiska och psykiska belastningar som vi kan utsättas för.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll är faktorer som påverka oss när vi arbetat. Arbetsmiljön ska förbättras i takt med ny forskning, ändrade värderingar i samhället och den tekniska utvecklingen. Det uppnås genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar kring arbetsmiljö.

Bra arbetsmiljö är när vi upplever engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling i vår vardag på våra arbetsplatser även om arbetet är stressigt, fysiskt och psykiskt påfrestande. Allt som rör vår arbetsmiljö är reglerat i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. För att kunna förverkliga målsättningen i arbetsmiljölagen och dess författningssamling behövs en helhetssyn gällande arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men det är krav på att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans med dig, dina kollegor och skyddsombud. Arbetstagare kan påverka vid skyddsronder, personalmöten och utvecklingssamtal. Om arbetsgivaren inte lyssnar kan arbetstagare vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen. Om skyddsombud saknas hör efter med regionen om ett regionalt skyddsombud kan besöka arbetsplatsen.

Länksamling

Här nedan finns länkar till olika lagar, föreskrifter och förordningar som du kan du läsa vidare om och som vi hänvisar till i texten. Här finns också anvisningar och blanketter kring begäran om arbetsmiljöåtgärder samt skyddsombudsstopp.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: