Utbilda dig – och dina arbetskamrater!

****Fysiska utbildningar återkommer till viss del från 1 oktober 2021***
LO:s centrala utbildningar på Runö genomförs fysiskt från och med 1 oktober 2021. För regionala utbildningar, såsom tvärfackliga medlemsutbildningar och Vald på jobbet 1, görs bedömningar regionalt. Var uppmärksam på vilken genomförandeform som gäller för det utbildningstillfälle som du anmäler dig till.

Sekos introduktionsutbildningar och Vald på jobbet 2 genomförs på distans fram till årsskiftet 31 december 2021.

Du behöver fortfarande förbereda dig på att det kurstillfälle som du anmält dig till med kort varsel kan komma att ändras till att genomföras på distans. 

Några saker att tänka på vid utbildning på distans:

    • Du behöver ha tillgång till en dator med mikrofon och kamera samt en bra uppkoppling. Har du möjlighet att använda headset så är det bra. Vi rekommenderar inte att använda mobil eller surfplatta.
    • Ska du använda en dator som inte är er privata, kolla med er IT-ansvarig om eventuella inställningar som ni kan behöva ändra för att kunna använda Teams fullt ut. En del jobbdatorer eller datorer som ni lånar från ert förbund kan försvåra att använda Microsoft Teams (brandväggar kan till exempel blockera nedladdningar av program).
    • Se över att dina kontaktuppgifter är korrekta, så att kallelser och annat material till kursen hamnar i en inkorg som du har åtkomst till under kurstillfället. Gå in på www.seko.se/mina-sidor för att kontrollera dina kontaktuppgifter.

 

 

Uppdaterad: