Tre grundläggande utbildningar

Vald på jobbet, Arbetsrätt grund (ARG) och Vägen framåt är tre viktiga utbildningar att gå för Sekos förtroendevalda. Dels lär du dig grunderna i det fackliga arbetet, dels är de ofta en förutsättning för att gå vidare till andra utbildningar.

På dessa sidor kan du både läsa mer om utbildningarna och anmäla dig!

 

Vilka kurser ska en förtroendevald gå?
I Uppdragsguiden beskrivs vilka kurser som bäst kan hjälpa dig i ditt uppdrag. På Studieguiden finns flera bra verktyg (som t.ex. ett studieplaneringsverktyg) som kan hjälpa dig och din klubb i arbetet med att kartlägga och planera era studier.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten