Remissvar

Seko är remissinstans i olika frågor som berör våra medlemmar. Remisser som lämnas från riksdagen och myndigheter. 

 

Se meny till vänster där Sekos svar och betänkanden publiceras.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Vu-kansliet