Välkommen till styrelsen!

Här är några tips på vad en styrelse kan tänka på när en ny ledamot blivit invald. Det är viktigt att den som är ny i en styrelse känner sig välkommen och tycker att mötet är roligt och givande. Det ökar förutsättningarna för att den nya ledamoten ska engagera sig, vilket i sin tur kommer att lyfta hela styrelsen.

Ett ordentligt välkomnande
Om ni har en helt ny ledamot i styrelsen så se till att lägga lite extra tid på att få personen att känna sig bekväm och öppna upp sig. Ta reda på varför personen valt att engagera sig och vad hon eller han vill få ut av det nya uppdraget.

Tänk på vilket språk ni använder
Acklamation, MBL 19, Samverkan, FÖA, suppleant, FML, Quorum. Det finns en rad begrepp och förkortningar som vi använder oss av, men hur begripliga är de för någon som är ny i den fackliga världen? Tänk på att alla ska förstå och se till att hela tiden förklara betydelsen om ni använder er av förkortningar eller svåra ord.

Gör mötet attraktivt
Se till att hålla ett effektivt och positivt möte. Att älta allt som är dåligt i flera timmar kommer inte att öka lusten hos den som är ny att komma på nästa styrelsemöte. Se även till att hålla den utsatta tiden.

Välkomna nya idéer
Att köra på som vi alltid har gjort kan kännas bekvämt och tryggt men om vi inte lyssnar på nya tankar och idéer kommer vi sluta att utvecklas. Ta tankarna från den nye i styrelsen på allvar, det kommer att öka engagemanget i hela styrelsen.

Ge uppgifter
När någon kommer ny till styrelsen ska vi inte dränka personen i jobb det första vi gör. Men å andra sidan, får denne ingenting att göra kommer det leda till att hon eller han inte känner sig delaktig. Ge därför uppgifter tidigt, men se till att det är sådant som personen i fråga har visat intresse för och att de inte är allt för betungande.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten