Seko Västra Svealand

Välkommen till Seko Västra Svealand.

Regionen ombesörjer drygt 6 400 medlemmar inklusive pensionärsmedlemmar som arbetar i branscher inom service och kommunikation.
Det geografiska området är Örebro och Värmlands län.
Regionens kontor ligger på Riagatan 51 i Örebro.

Regionens ska inom sitt område bedriva och samorda bland annat:
Facklig-politisk verksamhet
Studieverksamhet
Ungdomsverksamhet

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Västra Svealand
Kategorier: