Kampanjer

Seko arbetar löpande med mindre och större kampanjer, både övergripande på nationell nivå och mer branschfokuserade där Sekos lokala organisation driver egna kampanjer.

Att arbeta med kampanjer är ett av Sekos sätt att nå ut till en bred målgrupp. Tanken är att sprida kunskap, informera, engagera och visa solidaritet med drabbade grupper.


Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Jonas Pettersson, kommunikationschef,
08-791 41 95, 070-631 59 49, jonas.pettersson@seko.se

Erik Sandberg, kommunikatör,
08-791 41 55, 070-600 24 96, erik.sandberg@seko.se

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: