Strejk

En strejk är något man tar till i extrema fall. När facket förhandlar om nya kollektivavtal och inte får något positivt svar från arbetsgivaren, kan den sista utvägen vara att varsla om konflikt.

Vanligen gäller detta strejk eller övertidsblockad. Det betyder att du som anställd inte går till din arbetsplats eller jobbar övertid så länge varslet om konflikt pågår.

Facket måste uppfylla vissa krav innan de utlyser en strejk. Facket kan exempelvis inte spontant varsla om strejk utan måste meddela arbetsgivarorganisationen och Medlingsinstitutet om strejken minst sju arbetsdagar innan den planerade strejken bryter ut.

Tänk på att hålla kontakt med dina lokala fackliga företrädare under strejken för att få bästa möjliga information.

Du som är fötroendevald i Seko kan logga in på Mina sidor och ladda hem Sekos konflikthandbok (direktlänk). Konflikthandboken är en vägledning i hur Seko ska agera vid arbetskonflikter. 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlngsenheten