Våra regioner

Seko är organiserat i ett förbundskontor och nio regioner runt om i landet.

På regionkontoren finns anställda med olika specialkunskaper, som ger medlemmarna service samt stöder de förtroendevalda i deras arbete.

Regionerna arbetar även med studiefrågor, ungdomsverksamhet, arbetsmiljö och facklig-politisk verksamhet.

I vänstermenyn finns länkar till regionernas hemsidor.