Uppdragsredovisning

Du som har varit ute på fackligt uppdrag, till exempel en kurs, har rätt till ersättning för bland annat förlorad arbetsförtjänst. För att kunna få ersättning måste du göra en så kallad uppdragsredovisning.

 

Om du har varit iväg på ett uppdrag i förbundets regi – eller inom regionerna Skåne, Västra Svealand, Norra Norrland eller Stockholm – ska du redovisa ditt uppdrag digitalt. Det görs via "mina sidor" här på hemsidan.

Uppdrag som är förrättade inom övriga regioner måste fortfarande redovisas via den traditionella blanketten "uppdragsredovisning".

På "mina sidor" finns mer instruktioner om hur du går tillväga och den som är handledare på kursen eller konferensen kan ge dig mer information om hur detta fungerar.

Du kan ladda hem både blankett för uppdragsredovisning och manual för hur du gör din digitala uppdragsredovisning på denna sida.

Uppdaterad: