Fackförbund i samverkan

6F – fackförbund i samverkan består av förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna samt Seko.

Samarbetet ska göra de förbund som ingår starkare så att medlemmarnas löner ökar och anställningsvillkoren förbättras. Verksamheten ska drivas mer kostnadseffektivt med möjligheter till lägre medlemsavgifter. Förbundens opinionsbildning ska bli effektivare och möjligheterna att direkt påverka beslutsfattandet stärkas. 

Samarbetet strävar också efter att närvaron på arbetsplatserna ska öka och att medlemsservice, avtalsövervakning och uppföljning förbättras.

I olika branschfrågor kommer de fem förbunden att samordna sig för att gemensamt försvara medlemmarnas intressen. Några planer på att 6F ska bli ett nytt förbund finns inte i dagsläget.

Hemsida 6F

Om du vill veta mer om 6F, kontakta:
Jonas Pettersson, kommunikationsansvarig
08-791 41 95, 070-631 59 49 
jonas.pettersson@seko.se 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten