Avtalsrörelsen - så går den till

Under avtalsrörelsen förhandlar facken fram nya kollektivavtal. Förhandlingarna sker mellan Seko och en arbetsgivarorganisation.

Det är här man förhandlar om löner, ledighet, förmåner, arbetsmiljö med mera, därför är avtalsrörelsen en av våra viktigaste händelser. Några av Sekos största förhandlingsmotparter är Almega och Arbetsgivarverket.

  • Seko tar fram underlag till yrkanden
  • Seko och övriga LO-förbund enas om en gemensam linje som drivs under avtalsrörelsen.
  • Seko får med sig en rekommendation med gemensamma krav inför avtalsrörelsen.
  • Seko utformar detaljerade yrkanden för olika avtalsområden.
  • Avtalskonferenser hålls med lokala förtroendevalda.

*Ett yrkande är ett krav inom en förhandling. Exempelvis kan Seko i avtalsrörelsen yrka (kräva) en allmän löneökning. Vanligtvis möts detta yrkande av motkrav och motbud från det arbetsgivarverk som berörs – exempelvis Almega. Det är detta som kallas för förhandling.

När man kommit så här långt är det dags att börja förhandlingen om nya avtal med arbetsgivaren som motpart.

  • Förhandlingsdelegationen lämnar sina yrkanden till arbetsgivaren.
  • Förhandlingarna startar. Målet är att komma överens och förhandlingarna kan därför variera i tid.
  • Ett avtal tecknas. En avtalsperiod varierar men är vanligtvis mellan ett och tre år.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten