Samarbetsrum

Samarbetsrummen är ett digitalt verktyg för dokument som ni vill dela inom styrelsen eller med förbundet på ett säkert sätt, som en digital pärm eller ett digitalt postfack.

I ert samarbetsrum kommer klubb, region och förbundet åt samma dokument utan att vi behöver mejla dom oss emellan. Det betyder både att ni kan jobba och göra justeringar i samma dokument och undvika olika kopior. Ni kan också begränsa vissa delar av ert samarbetsrum, exempelvis en mapp för förhandling som endast ett fåtal personer i styrelsen har behov av att se.

Läs mer om varför vi ska undvika att mejla dokument och medlemsuppgifter: www.seko.se/gdpr

Logga in i ert samarbetsrum

Varje region, klubb, FO och BO har ett eget digitalt samarbetsrum där man kan dela dokument med förbundet. Ni når ert samarbetsrum genom att logga in på mina sidor på www.seko.se.

I de obligatoriska samarbetsrummen, som förbundet har skapat, ligger ordförande samt pumaansvarig inlagda som administratörer tillsammans med assistenterna på ert lokalkontor.

När man är inloggad som förtroendevald, finns det mer information och en kort video om samarbetsrummen under menyn IT-stöd.

Mapp för obligatoriska dokument

I ert obligatoriska samarbetsrum finns det en mapp som heter obligatoriska dokument. Här är avsikten att ni ska lägga in handlingar från årsmöten och budgetmöten och sedan meddela assistenterna att handlingarna är inlagda. På så vis slipper vi onödiga digitala risker som kommer med e-post.

Frågor och stöd

Ni hittar en mer detaljerad manual och en videoguide på Mina sidor.

Saknar ni eller hittar ni inte ert samarbetsrum? Kontakta er kontaktassistent eller assistenterna på våra lokalkontor så får ni hjälp framåt.

Uppdaterad: