Personal i köket på fartyg.

Fotograf: Anna Ledin-Wirén

Förbundet möts

Seko högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart fjärde år.

Den senast kongressen var 2013 och nästa hålls i Folkets Hus den 25-27 april 2017. Mellan kongresserna håller representantskapet möten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: