Personal i köket på fartyg.

Fotograf: Anna Ledin-Wirén

Förbundet möts

Seko högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart fjärde år.

Den senast kongressen var 2017och nästa hålls i den 8-10 juni 2021. Mellan kongresserna håller representantskapet möten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: