Personal i köket på fartyg.

Fotograf: Anna Ledin-Wirén

Förbundet möts

Sekos kongress är förbundets högsta beslutande organ. Kongressen bestämmer vilka mål Seko ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren och vilken väg Seko ska välja för att nå målen.

Den senaste kongressen var 2017 och nästa hålls den 8-10 juni 2021. Mellan kongresserna håller representantskapet möten.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: