Folksams servicesida för förtroendevalda

De alllra flesta av Sekos kollektiva medlemsförsäkringar är tecknade med Folksam. För att underlätta arbetet för dig som arbetar med dessa frågor har försäkringsbolaget samlat all nödvändig information du som förtroendevald behöver i en särskild portal på sin webb.

På Folksams servicesidor hitar du bland annat broschyrer, blanketter och bildspel du kan använda dig av vid olika informationsträffar.

Besök Folksams servicesidor för förtroendevalda 

Uppdaterad: