Seko Stockholm
Sekos aktivistgrupp under ett besök på Arlanda, där vi organiserar medlemmar på Menzies Aviation, Swedavia, Luftfartsverket m.fl.

Välkommen till Seko Stockholm

Regionen sträcker sig geografiskt från Nykvarn i söder till Märsta i norr och organiserar dessutom Gotland.

Regionen har av medlemmarna fått i uppdrag att verka för att Sekos medlemmar hörs och syns i samhällsdebatten, att klubbarna är starka och får det stöd de behöver samt att ordna utbildningar så att Seko Stockholm alltid har de bäst utbildade medlemmarna och förtroendevalda.

På den här sidan finner du kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen, och till de ombudsmän, samt assistenter som bemannar regionkontoret. Du kan också läsa vår medlemstidning, vårt nyhetsbrev och ta del av uttalanden och annat som Seko Stockholm lägger upp.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Stockholm
Kategorier: