Ansök om ledighet för fackliga studier

Den som ska gå utbildningar söker studieledihet hos sin arbetsgivare i samband med ansökan till utbildningen. Ledighetsansökan ska lämnas senast 14 dagar innan kursstart till arbetsgivaren enligt studieledighetslagen.

Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten för fackliga utbildningar i högst 14 dagar, oavsett studiernas längd. För att skjuta upp den längre krävs fackets godkännande.

Om du får förhinder eller inte kommer med på utbildningen så meddelar du arbetsgivaren och återgår till ditt ordinarie arbete.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten