Seko Förtjänsttecken

Sekos förtjänsttecken

Sekos förtjänsttecken är förbundets högsta utmärkelse och tilldelas personer som utfört ett gagnrikt arbete för förbundet och dess medlemmar samt för att uppmuntra till fackligt engagemang och ledarskap för Seko. Förtjänsttecknet delas vid högtidligt tillfälle så som representantskap eller årsmöte och överlämnas som regel av ledamot i förbundets verkställande utskott.

Kriterier för att erhålla förtjänsttecken

Förtjänsttecken delas ut till person som varit medlem i ett LO-förbund, utav avbrott, under minst trettio år och har haft sammanhängande uppdrag i Seko (SF) under minst tjugo år. Undantag från uppfyllelse av båda kriterierna kan göras undantagsvis vid en nogsam bedömning där berörd person sammantaget ändå kan anses utgjort särskilt förtjänstfulla insatser för förbundet.

Förtjänsttecken kan även tilldelas avgående ledamöter i förbundsstyrelsen samt ombudsmän vid pensionsavgång. 

Ansökan om förtjänsttecken 

Ansökan om tilldelning av förtjänsttecken kan göras av styrelseledamot i klubb, förhandlingsorganisation, branschorganisation eller region. Beslut om tilldelande av förtjänsttecken fattas av förbundets verkställande utskott.

Ansök om tilldelning av förtjänsttecken

Uppdaterad: