Sekos studieprogram

Här i Sekos studieprogram hittar du de flesta av de utbildningar du som förtroendevald i Seko kan gå under 2024. Dels de som Seko själva anordnar, dels de som genomförs i LOs regi.

För att anmäla dig till någon av utbildningarna kontaktar du antingen den studieansvarige i din klubb, eller den studieansvarige i din region. Till många av utbildningarna kan du också anmäla dig via LO:s hemsida.

På flera håll i landet ordnas dessutom ytterligare funktionsutbildningar. Det är exempelvis utbildningar för dig som är ordförande, kassör, sekreterare eller sitter i en valberedning. Hör av dig till den studieansvarige i din klubb/region för mer information!

  • Studieprogram 2024 (597 kB)

    Studieprogram för förtroendevalda i Seko

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten