Sekos studieprogram

Här i Sekos studieprogram hittar du de flesta av de utbildningar du som förtroendevald i Seko kan gå under 2021. Dels de som Seko själva anordnar, dels de som genomförs i LOs regi.

För att anmäla dig till någon av utbildningarna kontaktar du antingen den studieansvarige i din klubb, eller den studieansvarige i din region. Till många av utbildningarna kan du också anmäla dig via LO:s hemsida.

På flera håll i landet ordnas dessutom ytterligare funktionsutbildningar. Det är exempelvis utbildningar för dig som är ordförande, kassör, sekreterare eller sitter i en valberedning. Hör av dig till den studieansvarige i din klubb/region för mer information!

  • Studieprogram 2021 (340 kB)

    Studieprogram för förtroendevalda i Seko

Digitala kurstillfällen 2021

Du kan anmäla dig till utbildningen i formuläret längs ner på sidan.

 

Vald på jobbet

DATUM Plats Anordnare SISTA ANMÄLNINGSDAG
22–24 mars Digital Västra Svealand 19 februari
29–31 mars Digital Stockholm 01 februari
13–15 april Digital Stockholm 16 februari
26–28 april Digital Stockholm 01 mars
26–28 april Digital Mellansverige 26 mars
3–5 maj Digital Abf Mellannorrland  
3–5 maj Digital Norra Norrland 26 mars
3–5 maj Digital Väst 26 mars
4–6 maj Digital Väst 19 mars
4–6 maj Digital Norra Norrland 19 mars
17–19 maj Digital Västra Svealand 23 april
18–20 maj Digital Gävle Dala  
18–20 maj Digital Mellansverige 18 april
24–26 maj Digital Stockholm 29 mars
24–26 maj Digital Mellansverige 23 april
7-9 juni Digital Mellansverige 7 maj

 

VAld på jobbet 2

DATUM Plats Anordnare SISTA ANMÄLNINGSDAG
14–16 april Digital Västra Svealand 10 mars
14–16 april Digital Norra Norrland 10 mars
3–5 maj Digital Stockholm 1 januari
17–19 maj Digital Gävle Dala 09 april
17-19 maj Digital Mellansverige 16 april
19–21 maj Digital Stockholm 16 februari
31 maj – 2 juni Digital Mellannorrland 12- maj
8–10 juni Digital Stockholm 01 mars

 

Intresseanmälan Vald på jobbet

  
    

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten