Puma - verksamhetssystem

Puma är namnet på Sekos verksamhetssystem och medlemsregister. Det är endast de så kallade "Puma-ansvariga" i klubbarna som har tillgång till detta.

Den som har behöriget kan i i Puma bland annat att ta del av uppdrag och medlemslistor, få ut brevmallar och registera möten och utbildningar med mera. Klubben själv utser vem som ska vara "Puma-ansvarig" i klubben. Den personen får sedan relevant utbildning för att klara av att jobba i systemet. För frågor kring Puma, vänd dig till ditt regionkontor.

För att komma åt Puma måste du ha behörighet, du når till Puma genom att logga in på "Mina sidor"

Uppdaterad: