Kassör

Som kassör ansvarar du för att förvalta medlemmarnas pengar och övriga tillgångar inom ramen för de regler och lagar som finns. Du ansvarar bland annat för in- och utbetalningar, att allt bokförs på ett riktigt sätt och för att informera styrelsen om den ekonomiska utvecklingen.

Susanna Tiainen, ekonomichef Seko

Susanna Tiainen, ekonomichef Seko

Susanna Tiainen, ekonomichef Seko
– Ett första tips när du är nybliven kassör är att boka tid för överlämning med den tidigare kassören. Förbered dig med frågor: kontrollera alla balanskonton så att saldot på banken stämmer överens med vad som står i bokföringen, räkna eventuell handkassa, kontrollera om det finns några skulder och om dessa stämmer. Ju förr du hittar frågor eller fel, desto större sannolikhet att den tidigare kassören kan hjälpa dig att räta ut eventuella frågetecken.

– Se till att ha koll på var de viktiga dokumenten finns, som till exempel tidigare års bokföring och olika beslutsunderlag. Beslutsunderlag kan vara budget, policydokument, beslut av årsmöte eller styrelse och så vidare.

"Lägg inte på hög"

– Till sist är det viktigt att sköta kassörsjobbet kontinuerligt. Bokför regelbundet, exempelvis en gång i veckan. Lägg inget på hög!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten