Sekos avtalsområden

Inom Seko finns ett drygt 20-tal olika avtalsområden. Det är det vi kallar för centrala avtal, där motparten är en arbetsgivarorganisation som till exempel Arbetsgivarverket eller Almega.

Några av de största avtalsområdena inom Seko är: Kommunikation (post, flyg), Väg och ban, Telekom, RALS (Staten) Spårtrafik och Sjöavtalen. Vidare finns det en mängd lokala avtal, som tecknas av den lokala fackliga organisationen direkt med arbetsgivaren eller en viss koncern.

Här kommer du inom kort att kunna läsa mer om och ladda ner Sekos centrala avtal. På vissa sidor kommer vi även att lägga upp lokala avtal. Har du frågor som rör lokala avtal bör du kontakta din lokala organisation eller klubb. Du kan också mejla till Seko Direkt eller ringa 0770-457 900 om du har en specifik fråga som rör ditt avtal.

 

Yrkesintroduktionsanställning

Med hjälp av en yrkesintroduktionsanställning kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att lära upp en nyanställd. YA handlar om att lära sig jobbet på jobbet och få in våra unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Ett sätt att säkra framtida kompetens!

Inom Seko finns denna möjlighet inom följande avtalsområden med arbetsgivarförbund:

För ytterligare information ta kontakt med avtalsansvarig på Seko 08-7914100
Du kan läsa mer på ya-delegationens hemsida som ger tips om hur det går till.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten