Sekos kollektivavtal

Inom Seko finns ett drygt 20-tal olika avtalsområden. Det är det vi kallar för centrala kollektivavtal, där motparten är en arbetsgivarorganisation som till exempel Arbetsgivarverket, Byggföretagen eller Almega.

Några av de största avtalsområdena inom Seko är: Kommunikation (post, flyg), Väg och ban, Telekom, RALS (Staten) Spårtrafik och Sjöavtalen. Vidare finns det en mängd lokala avtal, som tecknas av den lokala fackliga organisationen direkt med arbetsgivaren eller en viss koncern.

Här kan du läsa mer om och ladda ner Sekos centrala avtal. Har du frågor som rör lokala avtal bör du kontakta din lokala organisation eller klubb. Du kan också mejla till Seko Direkt eller ringa 0770-457 900 om du har en specifik fråga som rör ditt avtal.

Hitta ditt avtal

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten