Sociala medier

Att vara aktiv i sociala medier är ett bra sätt att hålla era medlemmar uppdaterade om er verksamhet. På en Facebook-sida kan ni snabbt och enkelt sprida information och kommunicera med medlemmarna kring de flesta frågor som har med jobbet och facket att göra. 

Precis som med de flesta kommunikationskanaler är det viktigt att regelbundet uppdatera sina sidor för att bibehålla intresset. Detta gäller i högsta grad om ni har en Facebook-sida, Instagram eller en YouTube-kanal. Om ni startar en Facebook-sida, utse någon i klubben som ansvarar för att hålla den aktuell och var noga med att svara på inlägg och meddelanden som kommer. 

Det går även att skapa låsta sidor/grupper, som ni kan bjuda in era medlemmar till utan att utomstående kan komma åt sidorna.

Seko centralt använder sociala medier, främst Facebook och Instagram, men även Twitter och YouTube. Se länkar här nedan.

Vill ni starta en Facebook-sida och behöver hjälp att komma igång, kontakta oss på Kommunikationsenheten, info@seko.se 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten