Norra Norrland
Gammelstads Kyrkstad

Gammelstads Kyrkstad

Fotograf: Arne Eklund

Seko Norra Norrland

Seko region Norra Norrland har medlemmar i Norrbotten och Västerbotten. Vi är den nordligaste avdelningen i landet som organiserar klubbar, sektioner och medlemmar inom myndigheter och affärsverk samt statliga och privata bolag.  

Kortfattat:

Seko Norra Norrland organiserar och samordnar studier, fackligt/politiskt arbete, ungdomsarbetet och mycket mer. Vi har idag två stycken kontor, i Umeå och Luleå, med anställda ombudsmän och administratörer.

Vill du ta kontakt med någon av de ansvarige för respektive regionalt ansvarsområde så kan du kontakta styrelsen.

Har du något annat ärende eller vill komma i kontakt med administratör eller ombudsman så kan du kontakta närmaste kontor 

Nyheter

Det regionala studieprogrammet ligger nu online och kommer updateras i takt med att studier planeras och genomförs.

Sedan årsmötet 2018 så debiteras klubbar 500 kr tillfälle och person för uteblivna avanmälningar till kurser.

Regionen går även att följa på facebook. Ta kontakt med ansvarig utgivare för hemsida och sociala medier.

Aktuella utbildningar:

Vald på jobbet
Om Facket
Försäkringsutbildning
Arbetsrättens grunder (ARGen) 
Facklig-Politisk utbildning

Kvartalstäffar och Årsmöte

Nedan är datum och plats för kommande kvartalsträffar som regionens klubbar kommer att kallas till särskilt. Varje träff har ett tema.

21/8 Umeå och 22/8 Luleå
Valspurt

Studiekonferens

Den 13-14/11 på Medlefors så arrangeras en studiekonferens om nästkommande års studier och förbättringsarbete. Var med och utveckla regionens studier! 

Styrelseutveckling

I regionen sker det i samarbete med Projekt 80 000 ett antal olika långtgående styrelseutvecklingsprojekt. Vill du som styrelse ta del av detta vänd er direkt till projektledningen.

Arbetsplatsbesök

Styrelsen kommer gärna ut till klubbar för att informera om studier, ungdomsarbete, fackligt/politiska arbetet eller för att på andra sätt ta in åsikter, hjälpa till med olika problem och för utveckla arbetet i regionen som helhet. Är ni som klubb intresserade att få besök från regionstyrelsen så ber vi er kontakta ansvarig i Norrbotten respektive Västerbotten.

Studier

Regionala Studier:

Här hittar du Regionala studieprogrammet för förtroendevalda 2018. Föredrar du pappersversionen eller PDF så kan du kontakta studieansvarige eller vända dig till ditt närmaste kontor. 

Övriga studier:
Sekos centrala studieprogram är nödvändig komplettering till de regionala studierna som genomförs. 

På LOs studieguide hittar ni bra övergripande tvärfackliga studier. I synnerhet använder sig ungdomsverksamheten av en livlig studieverksamhet. där kursen "Om Facket" rekommenderas som introduktionskurs för anställda under 30 år. Ta kontakt med ungdomsansvarige för information om nästkommande kurser och aktiviteter i regionen. 

Information om studier:

Kursansökan skall lämnas skriftligt till studieansvarig i klubb/sektion. 

Vid kursanmälan till BAM-kurs ska blanketten "Försäkran om betalning" bifogas ansökan med arbetsgivarens underskrift och faktureringsadress. Arbetsgivaren står för alla kostnader för kursen.

Kursansökan ska göras i så god tid som möjligt före sista ansökningsdag för att underlätta vår kursplanering. Glöm inte att söka studieledigt hos din arbetsgivare i samband med att du lämnar in din kursansökan, senast 14 dagar före kursstart. Kallelse kommer skickas till dig ca 4 veckor innan kursstart

Vid varje kursbeskrivning informeras om vilken ekonomisk ersättning du ska ha för kursen. Ibland har du rätt att delta med lön från din arbetsgivare, ibland ersätts dina förlorade arbetsförjänst av Seko. 

Skulle du möta på problem angående din ledighetsansökan eller din ekonomiska ersättning ta kontakt med studieansvarige på klubb/sektion eller på Region Norra Norrland.

När du går en externatkurs och har behov av övernattning på hotell behöver du ett godkännande av regionen. Det är regionen som bokar ditt hotellrum.
Vid övernattning där du själv har utlägg för middag ersätts du mot uppvisande av originalkvitto. Ersättningen betalas ut med max 130kr/dag. Utlägget redovisas på förbundets eller Regionens uppdragsredovisning. Går du GFU eller ARG får du förbundets uppdragsredovisningen på kursen.
Facklig utbildning är semesterlönegrundande under högst 180 dagar per år.

Närvaro vid utbildningar och återbud
Du som blivit uttagen att delta i en utbildning förväntas planera dina övriga förehavanden så att du kan närvara på hela utbildningen. Du behöver ordna så att du kan vara ostörd hela kurstiden. Förbered dina kamrater så att de kan klarar sig utan din medverkan t.ex. genom att kalla in ersättare. Vet du att du inte kan delta helt och fullt ut i utbildningen så är det ofta bättre att helt avstå. Ett tidigt återbud, 4 veckor, innan utbildningen ger ofta möjlighet för någon annan att delta. Ett senare återbud innebär att din klubb får betala avbokningskostnader eller hela kursavgiften.

Avbokningsregler
Den klubb/region som beretts plats på utbildning står för nedanstående kostnader vid
avbokning senare än fyra veckor före kursstart.
Externat kurser – 500kr/dag
Externat kurser med logi – 500kr/dag + logikostnad

Vid avbokning ta omgående kontakt med kursarrangören samt studieansvarig.

Om du blir sjuk
Om du blir sjuk under kurstiden eller före kursstart ska du avbryta studieledigheten och "återgå i tjänst". Det blir då arbetsgivaren som ska betala sjuklön. Därför är det mycket viktigt att man alltid ringer sin arbetsgivare och sjukanmäler sig. Blir du sjuk, så du inte kan gå kursen, måste du omedelbart anmäla detta till kursarrangören samt studiekommittén.

Samordningen för studiearbetet i Norra Norrland sker i Studiekommittén
Telefon: 090-109776
E-post 

Hemsidan

Har du frågor eller synpunkter på denna hemsida ta kontakt med hemsideansvarig

Granskad:
Sidansvarig: Seko Norra Norrland
Kategorier: