Seko Skåne

Öresundsbron

Seko Skåne

Seko Skåne organiserar medlemmar inom Skåne län. Vi kallas också service och kommunikationsfacket och det är våra medlemmar som servar dig med allt från post och el till järnväg och vägbyggen.  

Seko Skånes årsmöte hölls den 11 april 2019 på Malmö Universitet. Ingvar Carlsson valdes om till ordförande i regionen. Till ordinarie ledamöter valdes Esbjörn Johansson, Vilma Carlsen, Sara Haghpassand, Sara Schottl och Marco Audinell. Till ersättarare valdes Jimmy Eriksson och Johan Strand.

Vi har för avsikt att lägga möteshandlingar, protokoll mm här. Även ett kalendarium där man kan följa regionens verksamhet.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: