Seko Skåne

Öresundsbron

Seko Skåne

Seko Skåne organiserar medlemmar inom Skåne län. Vi kallas också service och kommunikationsfacket och det är våra medlemmar som servar dig med allt från post och el till järnväg och vägbyggen.  

Seko Skånes årsmöte kommer att hållas den 11 april 2019 på Malmö Universitet, Niagara (OBS Ändrad lokal), Nordenskiöldsgatan 1, Malmö. Vi startar 9.30 med fika och mötet beräknas pågå till 16.00, samling i cafeterian i bottenplanet. Kallelse samt övriga handlingar skickas till samtliga klubbar/sektioner i början på mars månad.

Vi har för avsikt att lägga möteshandlingar, protokoll mm här. Även ett kalendarium där man kan följa regionens verksamhet.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: