Brevbärare tillsammans i grupp inomhus.

Fotograf: Anna Simonsson

Internationellt arbete

Solidaritetshandlingar mellan fackföreningar i olika länder har en lika lång historia som fackföreningsrörelsen själv. Sätten att bedriva internationellt fackligt utvecklingsarbete kan dock variera.

Internationellt fackligt samarbete kan vara i form av insamlade pengar, som under storstrejken 1909 då fackliga organisationer i hela världen stödde de svenska arbetarna ekonomiskt, eller genom sympatiåtgärder när fackliga rättigheter i ett annat land kränks.

Det kan också vara i form av fackligt utvecklingsarbete i länder där vi kan hjälpa till att bygga upp nya fackliga organisationer och stödja en demokratisk utveckling.

Den fackliga kampen för mänskliga- och fackliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor är mer angelägen än någonsin. Med globaliseringen följer att länder, företag och människor blir allt mer integrerade och beroende av varandra. Det innebär att det fackliga arbetet också behöver vara gränsöverskridande.

 

Uppdaterad: