Civil

Civil

Seko Civils medlemmar arbetar inom svensk statsförvaltning. Förbundet har ungefär 5.700 medlemmar i branschen.

Energi

Seko energi

Seko Energi organiserar samtliga yrkesgrupper inom energisektorn. Ungefär 4.000 medlemmar hör till branschen.

Försvar

Seko försvar

Seko Försvars cirka 2.100 medlemmar arbetar inom Försvarsmakten, Försvarsindustrin och övriga försvarsmyndigheter.

Post

Seko posten

Seko Post har ungefär 13.200 medlemmar. Postnord är den dominerande arbetsgivaren. Bland de privata företagen är Citymail det största.

Sjöfolk

Seko sjöfolk

Inom Seko sjöfolk finns ungefär 4.500 medlemmar. De arbetar inom sjöfart, färjetrafik och utesjöfart.

Tele

Seko tele

IT, callcenter, kundtjänst, installation och service är några exempel på områden som hör till Seko Tele. Seko har ungefär 4.200 medlemmar i branschen.

Trafik

Seko trafik

Majoriteten av de omkring 11.300 medlemmarna i Seko Trafik arbetar inom spårtrafiken. Även inom luftfarten och Sjöfartsverket återfinns medlemmar.

Vård

Seko vård

Medlemmarna i Seko vård arbetar antingen inom Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse (SiS). Branschen har ungefär 4.300 medlemmar.

Väg och ban

Seko väg och ban

Seko har ungefär 16.200 medlemmar inom bransch väg och ban. De arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar.