Trycksaker

Ett sätt att berätta mer om er fackliga verksamhet, och samtidigt göra Seko mer synligt på arbetsplatsen, är via olika tryckta informationsmaterial. Sekos kommunikationsenhet hjälper gärna till med tips, rådgivning och även produktion av material om er klubb behöver ta fram en folder, ett flygblad, en roll-up eller något annat ni behöver för att rekrytera medlemmar.

I Sekos "trycksaksbutik" (se länk nertill) finns redan en mängd olika material att välja mellan. Vissa material är mer allmänt hållna och riktar sig en större grupp medan annat material är mer bransch- eller företagsanpassat. 

Gör egna trycksaker
Du eller din klubb kan också göra egna trycksaker via ett verktyg vi kallar för "dynamiska mallar". Det är redan Seko-mallade foldrar, flygblad, affischer eller roll-ups ni kan göra själva och beställa via systemet. Fördelen med de dynamiska mallarna är att allt material får en "Seko-profil", men klubben själv bestämmer innehållet med egen text och egna bilder.

OBS! Du måste skapa ett konto hos Sekos leverantör TM och vara inloggad för att kunna skapa trycksaker via de dynamiska mallarna. Har du inget konto uppmanas du att skapa ett när du besöker sidan.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten