Fackliga ledarskapsutbildningar

Seko ingår i ett antal samarbeten som ger våra förtroendevalda möjligheten att fördjupa sitt ledarskap genom ett antal utbildningar, som vi presenterar nedan. Välkommen med din intresseanmälan så återkommer vi till dig när anmälningsperioden öppnar till respektive utbildning.

Genèveskolan

Genèveskolan ger sina deltagare en unik möjlighet att träffa arbetsorganisationer från hela världen på the International Labor Organisation (ILO) konferens ILC i Genève. Skolan grundades 1931 och har sedan dess arbetat för att öka kunskapen om internationellt samarbete och globala förordningar samt för att främja fackföreningsverksamhet både nationellt och internationellt. 

Den är en möjlighet för unga, aktiva medlemmar från fackföreningar och folkrörelser i de nordiska länderna att lära sig förstå och nätverka i ett globalt sammanhang. Under kursens gång får deltagarna fördjupade insikter om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld samt ökad kunskap om internationellt samarbete och internationella regelverk, ILO och andra internationella organisationer 

Genèveskolan består av fyra kursdelar, som alla är obligatoriska i sin helhet för deltagarna.

Läs mer på: Genèveskolan

Nordenskolan 

Nordenskolan är en årlig facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska modellen. Utbildningen är för dig som är ledare på regional och/eller central nivå som är eller kan bli strategiskt placerade i organisationen. 

Som deltagare kommer du att fördjupa dig i den nordiska modellen genom att ta del av aktuell forskning, genom samtal med deltagare från andra nordiska länder och ledare inom den nordiska arbetarrörelsen och genom fördjupande fokusarbeten. 

Det förväntas att deltagarna brukar kunskapen aktivt i den egna organisationen och bidrar till att sprida kunskap och insikter om den nordiska modellen och dess utmaningar. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna ingå i Nordenskolans alumninätverk. 
 
Utbildningen består av två tredagarsinternat på olika platser i Norden samt mellanliggande arbete.

Läs mer på: Nordenskolan - ABF

Bommersviksakademien 

Bommersviksakademien är en möjlighet för dig som är mellan 23 och 35 år och är ledare i någon av arbetarrörelsens organisationer. Här får du utveckla ditt ledarskap, fördjupa dina sakkunskaper och vässa dina kommunikativa superkrafter. 

Utbildningen en facklig-politisk mötesplats för unga ledare görs på uppdrag av SSU, Socialdemokraterna och LO. Akademien ställer stora krav på dig som deltar. 

I ett årslångt utbildningsprogram med fyra helginternat och mellanliggande hemarbete får du chansen att växa tillsammans med andra unga ledare från hela arbetarrörelsen.

Läs mer på: BOMMERSVIKSAKADEMIEN | Campus Bommersvik

Wigforssakademin 

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola. Du behöver inte heller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna. 

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig. Klassiska föreläsningar varvas med långa samtal och kultur.  

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart. Helgträffarna är obligatoriska. 

Kursen är kostnadsfri och inkluderar boende, mat och resor men du betalar själv för litteratur som tillkommer. 

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen (VSAF) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Läs mer på: Arbetarörelsens Folkhögskola - Wigforsakademin 

 

Intresseanmälan Fackliga ledarskapsutbildningar

Genom denna ansökan godkänner deltagaren att Seko hanterar deltagarens uppgifter (Obligatorisk)
     
Uppdaterad: