Skyddsombud

Som skyddsombud företräder du de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Du samverkar med arbetsgivaren i genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.

Till uppgifterna hör bland annat att planera och delta i skyddsronder och att delta i planeringen av nya eller ändrade lokaler, ny arbetsorganisation, nya arbetsmetoder eller arbetsprocesser.

Som skyddsombud bör du ha bra kännedom om arbetsförhållandena på din arbetsplats och kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Som fackligt förtroendevald omfattas ett skyddsombud av förtroendemannalagen.

 

Peter Johansson - huvudskyddsombud i Peab asfalt region väst

Peter Johansson, huvudskyddsombud
– För det första måste du gå skyddsombudsutbildningen BAM så att du vet vad du får göra – vilka verktyg du har, och vilka dina möjligheter är att påverka arbetsgivaren. Eftersom du är förtroendevald ska du också gå Vald på Jobbet.

– Som skyddsombud gäller det att hela tiden fråga sig "Vad händer om?". Du ska försöka tänka in alla möjliga risker, se allt som kan gå fel. Egentligen är det bästa att se arbetsplatsen som om du vore ny där, vilket inte alltid är lätt när du varje dag ser samma maskiner, samma slangar som ligger på samma ställen.

–  Du ska inte vara rädd för att säga ifrån. Du är dina arbetskamraters förlängda arm när det gäller arbetsmiljön. Du kan inte få sparken eller bli straffad för att du säger ifrån.

"Du är dina arbetskamraters förlängda arm när det gäller arbetsmiljön"

Patrik Bergkvist, huvudskyddsombud

Patrik Bergkvist, huvudskyddsombud
– Som nytt skyddsombud tycker jag att du ska börja så smått i rollen och sedan utöka ditt ansvar med tiden. Ett tips är att redan från början försöka få fast skyddstid på ditt schema.

– Du behöver ditt huvudskyddsombud, eller ett annat skyddsombud, som mentor. De kan visa dig tips och trix på nätet, exempelvis hur du jobbar med tillbud och arbetsskador och Arbetsmiljöverkets hemsida. En mentor kan också hjälpa dig med att gå igenom dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud. Tillsammans kan ni träffa din chef för att diskutera vilka förväntningar ni har på varandra.

– Tänk också på att redan från start ha bra kontakt med den fackliga organisationen, ni ska ju jobba tillsammans!

"Börja så smått i rollen och utöka sedan ditt ansvar"
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten