Medlemskontakt

Ta plats
Se till att samtliga på arbetsplatsen vet om att just du representerar Seko och att det är dig medlemmarna kan vända sig till i fackliga frågor. Ett sätt att göra det helt enkelt är att prata med samtliga på arbetsplatsen. Det är också viktigt att ta plats på morgonmöten och på arbetsplatsträffar. Är du nyvald och modig kan det vara bra att be om tid på personalmötet för att presentera dig.

Ta initiativ
Vänta inte på att medlemmarna ska komma till dig. Vet du att det finns en trasslig chef på en arbetsplats, hör av dig till medlemmarna och fråga hur det fungerar. Glöm inte att prata med de "tysta" medlemmarna, de som inte själva vänder sig till dig.

Återkom och återkoppla
Var noga med att återkomma när en medlem hört av sig. För medlemmen kan det vara ett stort steg att höra av sig till facket och be om hjälp, även om du upplever frågan som liten. Tänk också på att återkoppla när du tagit reda på något eller drivit en fråga åt en medlem.

Mejllista
Skapa en mejllista till medlemmarna och håll den uppdaterad. Det är en enkel kommunikationsväg och du kan nå ut snabbt. Informationen ut till medlemmarna behöver inte vara långa uppsatser, även enkel information är ofta mycket uppskattad. Tänk på att alltid lägga mottagarna som hemlig kopia, det är nödvändigt av GDPR-skäl.

Företräd alla
Lyssna på medlemmarna, men våga också ta diskussionen när det behövs. Ibland kan du faktiskt behöva säga till en medlem att den har fel. Kom ihåg att du företräder alla medlemmar, inte bara de mest högljudda.

Se till att synas!
Är du på en arbetsplats där du inte är igenkänd, ha gärna på dig en jacka, tröja eller något annat som gör att det syns att du är från Seko. Det är enkelt, och även om inte alla kommer fram till dig och pratar så har de sett att Seko varit på plats. Syns du så finns du, ibland är det så enkelt.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten