Skrivtips

Att skriva så att alla förstår är svårt. Fackliga termer och uttryck är inget som våra medlemmar använder sig av varje dag. Därför är det viktigt att försöka informera så tydligt och så enkelt som möjligt när vi kommunicerar med medlemmarna. 

Besök gärna länkarna nedan. LO har tagit fram en bra språkguide. Vidare finns flera bra språkguider på nätet, där TT-språket och Svenska Akademiens ordböcker (svenska.se) är bra att ha till hands. Varken Seko eller LO har i dagsläget några renodlade "skrivarkurser" att erbjuda, men ABF brukar anordna skrivarkurser som är över en dag eller två och det går givetvis att anordna studiecirklar i ämnet. 

Notera: Seko ska inte skrivas med versaler (SEKO), skriv Seko. Hela Sekos namn skrivs ut "Seko, Service- och kommunikationsfacket", men i vanliga texter använder vi kort och gott Seko.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten