Lernia

Inom avtalsområde Lernia finns ett centralt avtal: Lernia avtalet

Avtalsområdet Lernia har från 1 april 2020 bytt arbetsgivarstruktur från Almega Tjänsteförbunden till Almega Utbildningsföretagen. Det innebär att Seko inte längre är facklig motpart inom Lernia AB eller Lernia Utbildning AB. Förändringen påverkar inte Lernias bemanningsverksamhet.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten