Sekreterare

Som sekreterare fungerar du lite som en motor i styrelsen. Tillsammans med ordföranden håller du ordning och sammanställer vad som ska tas upp på möten. Du skriver protokoll och förväntas sedan hålla reda på både protokoll och handlingar, arkivera dem i god ordning så att verksamheten lätt kan följas.

  • Tänk på att formulera besluten så tydligt att de blir lika lätta att förstå för den som letar upp protokollet om 5-10 år som de är för er i styrelsen idag.
  • Se till att det framgår i protokollet vilken verksamhet klubben har, det som inte skrivs ner glöms lätt bort.
  • Var noga med att notera vilka som är närvarande, vilka har deltagit i besluten?

 

Sekreterare i klubb

Här kan du läsa tips från Jonas Forslind som är sekreterare i en av Sekos största klubbar, Seko Sjöfolk.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten