Argument

Här har vi samlat argument för fackligt medlemskap i allmänhet, och medlemskap i Seko i synnerhet. Det är högt och lågt, kortfattat och mer mångordigt. En sak har de här argumenten i alla fall gemensamt – vi har fått dem från förtroendevalda som själva mejslat fram dem i samtal ute på sina arbetsplatser.

Argument nummer ett
Det finns en viktig sak som hindrar arbetsgivaren från att, istället för dig, ta in någon annan som gör jobbet för en lägre lön. Det är kollektivavtalet. Det är ett avtal om vilka löner och villkor som gäller på arbetsplatsen, ett avtal som vår förening varit stark nog att teckna med arbetsgivaren. Att kunna sluta sådana avtal och hindra att lönerna pressas ner, är anledningen till att fackföreningar en gång i tiden bildades. Och det är den absolut främsta anledningen till att vi fortfarande inte klarar oss utan facket.

Samlade argument

Här hittar du, uppdelat på sex olika områden mängder av argument för medlemskap i Seko. Alla argument passar inte på alla arbetsplatser, eller för alla förtroendevalda, men vi hoppas de kan ge dig inspiration. Och kom ihåg, det viktigaste är att överhuvudtaget våga ta samtalet om medlemskap.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten