Energi

Inom avtalsområde Energi finns tre centrala avtal:
EFA, branschavtal Energi
Sobona Energiavtalet KFS
Sobona ÖLA.

EFA omfattar bland annat medlemmar på E.ON- och Vattenfallkoncernerna samt Vestas Seko har cirka 2 800 medlemmar. Motpart är Energiföretagens arbetsgivarförening (EFA).

Sobona Energiavtalet omfattar medlemmar på kommunala energibolag. Seko har cirka 2 500 medlemmar på avtalsområdet. Motpart är Sobona.

Sobona överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA) omfattar medlemmar på kommunala bolag verksamma inom energi och flygplatser. Seko har cirka 300 medlemmar. Motpart är arbetsgivarförbundet Pacta.

Yrken: Tekniker, personal i service och underhåll i kraftanläggningar, distributions-tekniker, distributionselektriker och, drifttekniker på produktionsanläggningar. 

Antal medlemmar inom avtalsområdet: cirka 5 000

Ansvarig för avtalsområdet: Ulrika Nilsson.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten