Arbetsmiljöproblem

Ibland är arbetsmiljön på våra arbetsplatser inte så bra som vi skulle önska. Vi  anställda  kan uppfatta att det finns problem i den fysiska arbetsmiljön. Exempel på problem kan vara temperatur, ljud, ergonomi, tunga lyft, luft och ventilation, kemikaliearbeten, belysning och personlig skyddsutrustning. Hot och våld och hot om våld är också exempel på dålig fysisk och social arbetsmiljö.

Vi kan också uppleva problem i den sociala arbetsmiljö. Den handlar om hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, vårt sociala samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Det vi upplever som kränkande eller mobbing på arbetsplatsen är exempel på dålig social arbetsmiljö.

Eller så har vi problem i den organisatoriska arbetsmiljön. Den omfattar villkor och förutsättningar för; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Illustration från Arbetsmiljöverket.

Så här gör du vid ett arbetsmiljöproblem
Oavsett vad problemet gäller ska det hanteras på samma sätt. Som anställd gör du så här, (se också ovanstående illustration).

 1. Arbetstagaren informerar sin chef om arbetsmiljöproblemet, det kan vara en risk eller en brist i din arbetsmiljö. Det kan göras muntligt eller skriftligt.
 2. Om chefen inte åtgärdar problemet kontaktar arbetstagaren sitt skyddsombud. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen kontaktas ett regionalt skyddsombud.
 3. Skyddsombudet kontaktar chefen och beskriver problemet igen och begär att chefen löser det.
 4.  Om chefen inte åtgärdar problemet kan skyddsombudet begära en skriftlig begäran enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet 6 a §
  •  Eller så kan skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet om det        finns ett.
  •  Ett annat alternativ är att lyfta frågan i skyddskommitté om arbetsplatsen har en.
 5. Chefen bekräftar att hen tagit emot den skriftliga begäran.
 6. Chefen lämnar besked om vilken åtgärd som kommer göras
  •  Skyddsombudet är inte nöjd med chefens beslut.
  •  Skyddsombudet skickar en begäran till arbetsmiljöverket om prövande     av föreläggande eller förbud.
  •  Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande eller förbud.
 7. Chefen åtgärdar problemet.
 8. Alla  parter är överens om att problemet är löst.

 

 

Blanketter och anvisningar

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: