Kommunikation

Kommunikation med medlemmarna är en mycket viktig del av den fackliga verksamheten. Hur ni informerar medlemmarna och hur ni för en regelbunden dialog med medlemmarna kan variera - det viktiga är att medlemmarna vet att ni finns, var ni finns och vad de kan få hjälp med.

Glöm inte att samtalet på arbetsplatsen är det allra bästa sättet att kommunicera med medlemmarna, men med hjälp av teknik och andra verktyg kan ni hålla kontakt regelbundet. På dessa sidor finns lite tips på hur ni kan kommunicera med era medlemmar.

Varje klubb eller sektion bör utse en kommunikationsansvarig som ansvarar för att styrelsen har en dialog med medlemmarna och tar fram en plan för hur den den fackliga verksamheten ska kommuniceras. Kontakta gärna Sekos kommunikationsenhet om ni har frågor eller behöver stöd och hjälp.

Seko centralt har tagit fram en kommunikationsstrategi som formulerar Sekos kommunikationsmål. Här beskrivs budskap, målgrupper, kanaler, ansvar och roller samt strategiska prioriteringar.

Kommunikationsstrategi

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten