Under styrelsemötet

Det finns bättre och sämre styrelsemöten. Vi vågar påstå att ett bra styrelsemöte är ett där alla får komma till tals och där samtliga känner sig delaktiga. Det är också viktigt att det är ordning och reda under mötet och att det fattas beslut som för arbetet framåt.

Håll er till dagordningen
Det kan verka formellt, men när ni väl godkänt dagordningen finns det poänger med att hålla sig till den. Dels får sekreteraren en chans att hänga med och dels blir det lättare för ordföranden att få ordning på mötet om det börjar spreta.

Låt alla komma till tals och våga ta plats
Förutsätt inte att du själv alltid har den bästa lösningen. Se till att samtliga i styrelsen känner sig delaktiga och att alla får komma till tals. Ju mer delaktiga ledamöterna känner sig, desto mer kommer att bli gjort mellan mötena.

Är det du själv som har bra idéer men inte riktigt vågar ta plats så försök ändå ta chansen, du sitter i styrelsen med samma rätt som alla andra. Känner du dig överkörd så ta upp det med ordföranden efter mötet så att denne kan tänka på det till nästa möte.

Föregående protokoll
Punkten "föregående protokoll" ska finnas med på dagordningen, det är ett bra sätt att följa upp tidigare beslut. Se bara till att alla fått möjlighet att läsa igenom protokollet i förväg och fokusera på att följa upp de beslut ni fattat, annars kan detta bli en tidskrävande punkt.

Håll fokus
För många är styrelsemötet det enda tillfälle de har att träffa sina fackliga kollegor, det är naturligt att det då finns mycket att prata om. Vårt tips är att ta det som inte rör dagordningen på fikapausen eller när mötet är avslutat. Hålls mötet effektivt kan det bli tid över.

Fatta beslut
Ett viktigt syfte med våra styrelsemöten är faktiskt att komma till skott och besluta hur vi ska agera i olika frågor. Tänk alltså på att försöka landa de diskussioner ni har i beslut som är tydliga för hela styrelsen.

Håll tiden
Står det att ni ska sluta 16.00 så se till att mötet är avslutat då. Finns det punkter på dagordningen som alltid skenar iväg, testa att tidsbegränsa dem. Har man 15 minuter på sig att rapportera en punkt så måste man fokusera på det viktigaste och inte det runt omkring.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten