Tågpersonal på perrong.

Fotograf: Daniel Roos

Många medlemsförmåner

Som medlem i Seko har du många förmåner. Medlemstidning, försäkringar och lån till bra villkor är några exempel.

Trygghet
Vi finns nära medlemmarna. Inom förbundet finns ungefär 6 000 förtroendevalda på lokal nivå som dagligen hjälper medlemmar med olika frågor som exempelvis lönetvister, arbetsskaderapportering och uppsägningsärenden. Som medlem kan du även kontakta assistenter och rådgivare (Seko Direkt) för alla typer av medlemsfrågor.

Avtalsförhandlingar
Seko förhandlar om dina anställningsvillkor och om kollektivavtal på din arbetsplats. Seko har anställda ombudsmän som har till uppgift att bevaka branschfrågor, teckna kollektivavtal samt stödja förtroendevalda. Det finns också ombudsmän med specialkompetens i arbetsmiljö-, försäkrings- och pensionsfrågor.

Extra pengar vid arbetslöshet
Skulle du bli arbetslös kan du få extra tusenlappar varje månad tack vare förbundets inkomstförsäkring, som till skillnad från a-kassan ger ersättning för inkomster över 25.025 kr. Sekos inkomstförsäkring har – till skillnad från andra förbund – inget övre tak. Läs mer om Sekos inkomstförsäkring nedan.

Försäkringar
Som medlem i Seko ingår automatiskt flera försäkringar, bland annat en förmånlig fritidsförsäkring. Du som blir medlem omfattas också av HELP juristförsäkring*, som ger dig privatjuridisk hjälp.

Facklig utbildning
Kunniga medlemmar ger ett starkt förbund. Därför satsar vi på att utbilda medlemmar och förtroendevalda. Alla Sekos utbildningar är gratis och du får ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst. Läs mer om facklig utbildning nedan

Ersättning vid strejk
Som medlem får du konfliktersättning om din arbetsplats tas ut i strejk eller konflikt.

Rättshjälp
Som medlem har du möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen. Läs mer om rättshjälp nedan.

Medlemstidning
Seko-tidningen följer utvecklingen inom Sekos branscher. Tidningen kommer ut med fem nummer per år.

Information från förbundet och din klubb
Du som är medlem eller förtroendevald i Seko får regelbundet hem information om förbundets verksamhet eller annan information som har betydelse för ditt medlemskap. Antingen direkt från förbundet eller från den region eller klubb du tillhör. Information skickas antingen via fysiska brev eller digitalt.  

Rabatter och erbjudanden via LO Mervärde (Seko-kortet)
Seko-kortet är ett medlemskort för Sekos medlemmar, laddat med förmåner och rabatter, i samarbete med LO Mervärde. Läs mer om Seko-kortet nedan.

 

* HELP juristförsäkring ingår automatiskt i medlemsskapet (premie + 30kr/mån), såvida medlem ej väljer att tacka nej till försäkringen.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten