Tågpersonal på perrong.

Fotograf: Daniel Roos

Många medlemsförmåner

Som medlem i Seko har du många förmåner. Medlemstidning, försäkringar och lån till bra villkor är några exempel.

Trygghet
Sekos målsättning är att finnas så nära medlemmarna som möjligt. Inom förbundet finns fler än 6.000 förtroendevalda på lokal nivå som dagligen hjälper medlemmar med olika frågor som exempelvis lönetvister, arbetsskaderapportering och uppsägningsärenden.

Seko har anställda ombudsmän som har till uppgift att bevaka branschfrågor, teckna kollektivavtal samt stödja förtroendevalda. Det finns också ombudsmän med specialkompetens i arbetsmiljö-, försäkrings- och pensionsfrågor.

Som medlem kan du även kontakta assistenter och rådgivare för alla typer av medlemsfrågor.

Inkomstförsäkring
Skulle du bli arbetslös kan du få extra tusenlappar varje månad tack vare förbundets inkomstförsäkring, som till skillnad från a-kassan ger ersättning för inkomster över 25.025 kr. Sekos inkomstförsäkring har – till skillnad från andra förbund – inget övre tak. Läs mer om Sekos inkomstförsäkring nedan.

Facklig utbildning
Kunniga medlemmar ger ett starkt förbund. Därför satsar vi på att utbilda medlemmar och förtroendevalda. Alla Sekos utbildningar är gratis och du får ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst. Läs mer om facklig utbildning nedan

Ersättning vid strejk
Som medlem får du konfliktersättning om din arbetsplats tas ut i strejk eller konflikt.

Rättshjälp
Som medlem har du möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen. Läs mer om rättshjälp nedan.

Medlemstidning
Seko-tidningen följer utvecklingen inom Sekos branscher. Tidningen kommer ut med fem nummer per år.

Seko-kortet
Seko-kortet är ett medlemskort för Sekos medlemmar, laddat med förmåner och rabatter, i samarbete med LO Mervärde. Läs mer om Seko-kortet nedan.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten