Väg och ban

Inom avtalsområde Väg och ban finns tre centrala avtal: Väg och ban, Maskinföraravtalet och Järnvägsinfrastruktur. Om du arbetar på Trafikverket hittar du ditt avtal under avtalsområdet statliga myndigheter och verk.

Väg- och banavtalet är tecknat mellan Seko och Byggföretagen. Avtalet omfattar omkring 12 500 medlemmar. 
Läs avtalen här

Ansvarig för Väg- och banavtalet: Sandra Lindström

Jänvägsinfrastrukturavtalet är tecknat mellan Seko och Almega Tjänsteförbunden. Avtalet omfattar omkring 1 500  medlemmar. 
Läs avtalen här

Ansvarig för jänvägsinfrastrukturavtalet: Sandra Lindström 

Maskinföraravtalet är tecknat mellan Seko och Maskinentreprenörerna (ME). Avtalet omfattar omkring 4 000 medlemmar. 
Läs avtalen här

Ansvarig för Maskinföraravtalet: Magnus Ekeljung
(även BYN och skolfrågor)

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten