Väg och ban

Inom avtalsområde Väg och ban finns tre centrala avtal: Väg och ban, Maskinföraravtalet och Järnvägsinfrastruktur. Om du arbetar på Trafikverket hittar du ditt avtal under avtalsområdet statliga myndigheter och verk.

Väg- och banavtalet är tecknat mellan Seko och Sveriges Byggindustrier (BI). Avtalet omfattar omkring 12 500 medlemmar. Nuvarande avtal gäller för perioden 2017-05-01 till 2020-04-30.
Läs avtalen här

Ansvarig för väg- och banavtalet: Magnus Ekeljung

Jänvägsinfrastrukturavtalet är tecknat mellan Seko och Almega Tjänsteförbunden. Avtalet omfattar omkring 1 500  medlemmar. Nuvarande avtal gäller för perioden 2017-04-01 til 2020-04-30.
Läs avtalen här

Ansvarig för jänvägsinfrastrukturavtalet: Annika Ödebrink

Maskinföraravtalet är tecknat mellan Seko och Maskinentreprenörerna (ME). Avtalet omfattar omkring 4 000 medlemmar. Nuvarande avtal gäller för perioden 2017-06-01 till 2012-05-31.
Läs avtalen här

Ansvarig för maskinföraravtalet: Annika Ödebrink

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten