Kraftverksarbetare vid vattenfall.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Energi

Seko Energi organiserar samtliga yrkesgrupper inom energisektorn. Ungefär 4.000 medlemmar hör till branschen och dessa arbetar med produktion och distribution av el och värme. Till arbetsgivarna hör såväl stora företag som mindre entreprenörer.

Branschansvarig ombudsman för Seko Energi är:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Branschansvarig Energi
Kategorier: