Aktuellt

  • Avtalsrörelsen flyttas till hösten

    LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt När...

  • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med flera motparter

    Seko har tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering inom flera områden. Det innebär att företag som drabbas hårt i spåren av coronapandemin kan få statligt stöd för att undvika uppsägningar.

  • Information om medlemsservice med anledning av Corona

    Den situation som just nu råder gällande Corona-viruset innebär att personalläget på Sekos förbundskontor och på våra regioner ute i landet är ansträngt, men medlemmmar får givetvis fortfarande servic...

Fler aktuella händelser

Seko i media

Mina sidor

Som medlem kan du logga in på Mina Sidor där du kan hantera allt som har med ditt medlemskap att göra.

Logga in