Bli starkare på jobbet!
Gå med i Seko.

Bli medlem

Det här får du

 • Trygghet på jobbet
 • Styrka att påverka
 • Stöd när du behöver det
Läs mer om medlemskapet >
9 av 10 känner oro av att jobba som vägarbetare

Idag presenterar Seko rapporten ”Det handlar om vår säkerhet”. Rapporten handlar om den alarmerande arbetsmiljön för Sveriges vägarbetare. Hela 89 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. 91 procent anser att trafikanterna inte visar tillräcklig hänsyn till vägarbetarna.

Vanliga frågor och svar:

 • Vad ska jag göra om jag blir uppsagd?

  En uppsägning ska vara skriftlig och ges till dig personligen. Vid uppsägning ska din lokala fackliga klubb eller sektion förhandla med arbetsgivaren. Om du inte vet vem du ska vända dig till, kontakta vår medlemsservice Seko Direkt.

 • Vilka möjligheter har jag till omställning och studier?

  1 oktober 2022 infördes ett nytt offentligt omställningsstudiestöd. Det är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig. Du kan få stödet i max 44 veckor om du studerar på heltid. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

  Omställningsstudiestödet omfattar hela arbetsmarknaden, men kräver att du har arbetat i minst 8 år som anställd, från att du är 19 år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. Det är CSN som hanterar det nya offentliga omställningsstudiestödet och vet vad som gäller kring det.

  Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du även av en försäkring med omställningsstöd och som ger dig hjälp om du till exempel skulle bli uppsagd. Här ska du vända dig till den omställningsorganisation som din arbetsgivare är ansluten till och det framgår av ditt kollektivavtal.

 • Vad händer om jag skadar mig på jobbet?

  Som arbetsskada räknas olycksfall, arbetssjukdom, smitta och färdolycksfall. Har du råkat ut för en arbetsskada ska du anmäla det till din chef, klubb och skyddsombud.

  • Dokumentera skadan och ta kontakt med ditt skyddsombud.
  • Komplettera gärna med fotografier.
  • Notera vilka som var där när du skadades. Ta vittnesuppgifter.
  • Se till att du får blanketten "Anmälan om arbetsskada/personskada" från din chef eller personalchef och fyll i den.
  • Se till att alla uppgifter kommer med och att skyddsombudet får ta del av utredningen.
  • Blanketten skickas till Försäkringskassan.
  • Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan du ha rätt till Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL, PSA) Den kan ge ersättning för inkomstbortfall, sveda och värk, invaliditet och sjukvårdskostnader vid arbetsskada. Villkoren finns på AFA:s hemsida.
 • Var hittar jag mitt kollektivavtal?

  Centrala kollektivavtal för hela din bransch hittar du på sidan med Sekos avtalsområden. Utöver de centrala avtalen finns lokala avtal som reglerar villkoren på just din arbetsplats. Kontakta din sektion eller klubb om du vill se ditt lokala kollektivavtal.

   

 • Vilka försäkringar ingår i medlemskapet?

  I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring, olycksfallsförsäkring, barngrupplivsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). 

  Som medlem har du också en juristförsäkring till en förmånlig premie. Juristförsäkringen kan du välja bort om du vill.

  Läs mer om dina medlemsförsäkringar.

 • Blir jag automatiskt medlem i a-kassan när jag går med i Seko?

  Nej. A-kassan är en frivillig försäkring som du tecknar för att skydda din lön om du skulle bli arbetslös.

  Här kan du gå med i Sekos a-kassa.

 • Hur mycket betalar jag i medlemsavgift om jag är sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig?

  Avgiften baseras på all beskattningsbar inkomst. Det vill säga den ersättning före skatt du får från Försäkringskassan om du är sjukskriven eller föräldraledig. Det gäller också den ersättning före skatt som du får från a-kassan om du är arbetslös.

  Här kan du anmäla om du har fått ändrad inkomst på grund av sjukskrivning, föräldraledighet, att du har börjat studera eller om du har gått i pension.

 • När behöver jag medlemskortet?

  Medlemskortet styrker att du är medlem. Du kan komma att behöva detta om du t ex vill nyttja medlemsförmåner, erbjudanden och rabatter från LO Mervärde. Medlemskortet skickas till alla nya medlemmar i välkomstmappen, men finns också digitalt på mina sidor, som du kommer åt om du loggar in via BankID. Har du tappat ditt medlemskort gör det alltså ingenting, det finns digitalt också. Vill du ändå beställa ett nytt kort, maila dina uppgifter till sekokortet@seko.se