Företräda medlemmarna

Som förtroendevald i Seko är din viktigaste uppgift att företräda medlemmarna. Det är de som valt dig till ditt uppdrag. Hela poängen med vår fackförening är att vi blir starkare, tryggare och kan uppnå mer när vi sluter oss samman. Medlemmarna går först. Med den grundinställningen kommer du att ha mycket gratis i ditt fackliga arbete.

Läs mer om att företräda medlemmarna

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten