Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Seko.

  • Dubbla avier har av misstag skickats till medlemmar
    • Medlem

    Många medlemmar som betalar medlemsavgiften med avi har i månadens utskick tyvärr fått två identiska avier.

  • Seko söker rådgivare till Seko direkt

    Som rådgivare jobbar du i en öppen kontorsmiljö. Du ger våra medlemmar facklig rådgivning i avtals-, arbetsmiljö- och lönefrågor via telefon och e-post. Du jobbar även med medlemsrekrytering.

  • 6F: Lägre löner leder inte till fler jobb

    6F:s och Katalys seminarium om låga löner blev en tillställning med tydliga ideologiska skillnader. "Det vore bättre om lägstalönerna sjönk" var budskapet från Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall.

  • Inbjudan frukostseminarium 24 augusti

    En av valrörelsens hetaste frågor är integrationen av invandrare på svensk arbetsmarknad. Vilken politik ska föras för att sätta fler i arbete?

  • Blockaden mot Navi Star avblåst

    Det ryska rederi som äger Navi Star, fartyget som den 10 augusti sattes i blockad av Seko, har tecknat avtal med ITF. Det betyder att blockaden är avblåst. 

  • Seko lägger blockad mot lastfartyg i Köping

    Lastfartyget Navi Star som skulle lasta armeringsjärn i Köping har lagts i blockad av Seko.– Besättningen får inte ut sina löner och trots ihärdiga försök från vår sida vägrar ägarna att teckna avtal, säger Håkan André, ombudsman på Seko och ITF-insp...

  • Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

    Den 1 juli höjdes inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

  • Utökat stöd vid omlokalisering av statliga myndigheter
    • Avtal

    Seko har tillsammans med Fackförbundet ST och Saco-S drivit frågan om att öka stödet till anställda när regeringen beslutat att en myndighet ska omlokaliseras till annan ort. Vi har nu kommit överens med Arbetsgivarverket om att öka stödet både...

  • Seko stämmer ISS för sexuella trakasserier

    Seko har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot ISS biljettkontroll. Bakgrunden är att tre kvinnliga biljettkontrollanter utsatts för sexuella trakasserier av sina arbetsledare på ISS. ISS sköter biljettkontrollen i kollektivtrafiken...

  • Vi går från ord till handling! - Sekos etiska policy
    • Organisation • Arbetsmiljö

    Seko har antagit en etisk policy som omfattar samtliga förtroendevalda och anställda inom förbundet som handlar om hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar om alla människors lika värde.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: