Ove Allanssons litteraturpris

I september 2015 beslutade Sekos förbundsstyrelse att inrätta ett litteraturpris i arbetarförfattaren Ove Allanssons namn. Detta för att hylla en arbetarförfattare som har skildrat verkligheten inom Sekos områden, och som själv aktivt deltagit i den fackliga kampen. Men litteraturpriset är också tänkt att fästa uppmärksamheten på den arbetarlitteratur som skrivs idag, och som ibland inte är synlig på de stora tidningarnas kultursidor.

Ove Allansson föddes 1932 i Lidköping och växte upp i samhället Kvänum på Västgötaslätten. Han gick tidigt till sjöss, och arbetade ombord som svarvare och reparatör. På tidigt sextiotal blev han först publicerad i fackföreningspressen, bland i annat tidningen Sjömannen, med noveller och dikter.

Romandebuten kom 1967 med ”Resan till Honduras”. Vid sin bortgång i början av 2016 hade Allansson givit ut ett fyrtiotal romaner, novellsamlingar, reseskildringar och antologier. Han hade även i samarbete med Anders Wällhed moderniserat sjömansvisan.

Allansson var känd som en av de främsta arbetarförfattarna i modern tid, och fick bland annat Sjöfolksförbundets kulturpris, LO:s Ivar LO-pris, Ivar Lo-Johanssons personliga pris och Stig Sjödinpriset.

På Sekos kongress 2017 utdelades priset för första gången till författaren och kallskänkan Jenny Wrangborg och författaren, journalisten och lastbilschauffören David Ericsson. De fick dela på en prissumma på 100 000 kr.

Det är Sekos förbundsstyrelse som utser pristagare.

 

 

Uppdaterad: