Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område

Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

Publicerad:

Förutom lönekraven, som följer den tidigare fastställda LO-samordningen, vill Seko bland annat se förbättringar för tidsbegränsat anställda. Seko yrkar vidare på ett centralt arbetsmiljöavtal, stärkt skydd mot sexuella trakasserier och diskriminering i arbetslivet, stärkt arbetsanpassning och rehabilitering samt förbättringar i PSA - Avtal om ersättning vid personskada.

Arbetsgivarverket vill å sin sida istället ha sifferlösa tillsvidareavtal och vill ensidigt bestämma den anställdes lön. Arbetsgivarverket vill även att arbetsgivarna ska få utökade möjligheter att ensidigt bestämma medarbetarnas arbetstider.

- Arbetsgivarverkets yrkanden om sifferlösa tillsvidareavtal, det vill säga inga fastställda löneökningar i avtal håller inte. Staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden och det förutsätter siffror i det centrala avtalet, säger Helen Thornberg, avtalsansvarig på Seko

Sekos yrkanden (pdf-fil)
Arbetsgivarverkets yrkanden (pdf-fil)

Uppdaterad: