Nyheter från avtalsområde Staten

Här kan du se aktuella nyheter från avtalsområdet.

 • Seko har tecknat nytt avtal på det statliga området

  Seko är nu överens med Arbetsgivarverket om ett nytt avtal på det statliga området (RALS). Avtalet löper över 24 månader, 1 oktober 2023 – 30 september 2025.

 • Slutspurt i förhandlingarna på det statliga området

  Det statliga avtalet (RALS) löper ut den 30 september, och Seko sitter just nu i intensiva diskussioner med den egna förhandlingsdelegationen, varvat med förhandlingar med motparten Arbetsgivarverket. Fortfarande står parterna en...

 • Läget i förhandlingarna på statliga området

  Avtalsförhandlingarna på det statliga området är nu i gång. Totalt omfattas cirka 280 000 anställda inom samtliga myndigheter, statliga verk och stiftelser. Större medlemsgrupper som är organiserade i Seko f...

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på det statliga området

  Seko har idag växlat avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar enligt LO-samordningen och därutöver blir arbetsmiljön och arbetstiderna de viktigaste frågorna...

 • Nytt avtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna

  Seko har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Avtalet berör förbundets medlemmar på bland annat Akademiska hus AB och Specialfastigheter i Sverige AB.  

 • Seko överens med Arbetsgivarverket om implementering av nya LAS

  I avtalsrörelsen 2020 kom Seko överens om en principöverenskommelse med Arbetsgivarverket för att omhänderta kommande förändringar i lagen om anställningsskydd och det kommande så kallade huvudavtalet ino...

 • Nytt tillfälligt arbetstidsavtal för NTE

  Ett nytt arbetstidsavtal har skrivits på för kriminalvårdare inom NTE, Nationella Transportenheten. Avtalet är tillfälligt och har beslutats av en central arbetstidsnämnd efter det att de lokala parterna inte nåd...

 • Nytt avtal klart på det statliga området

  Seko har idag tecknat ett nytt avtal på det statliga området (RALS) med motparten Arbetsgivarverket. Avtalet löper över 34 månader, 1 december 2020 – 30 september 2023.

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område

  Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räk...

 • Statliga avtalet prolongeras

  Avtalsförhandlingarna på det statliga avtalsområdet skjuts upp och Seko är överens med Arbetsgivarverket om att förlänga innevarande avtalsperiod med två månader. Detta gör att ett nytt avtal om l...

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: