Nyheter från avtalsområde Staten

Här kan du se aktuella nyheter från avtalsområdet.

 • Nytt avtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna

  Seko har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Avtalet berör förbundets medlemmar på bland annat Akademiska hus AB och Specialfastigheter i Sverige AB.  

 • Seko överens med Arbetsgivarverket om implementering av nya LAS

  I avtalsrörelsen 2020 kom Seko överens om en principöverenskommelse med Arbetsgivarverket för att omhänderta kommande förändringar i lagen om anställningsskydd och det kommande så kallade huvudavtalet ino...

 • Nytt tillfälligt arbetstidsavtal för NTE

  Ett nytt arbetstidsavtal har skrivits på för kriminalvårdare inom NTE, Nationella Transportenheten. Avtalet är tillfälligt och har beslutats av en central arbetstidsnämnd efter det att de lokala parterna inte nåd...

 • Nytt avtal klart på det statliga området

  Seko har idag tecknat ett nytt avtal på det statliga området (RALS) med motparten Arbetsgivarverket. Avtalet löper över 34 månader, 1 december 2020 – 30 september 2023.

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område

  Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. Seko kräver löneökningar med 3 procent dock med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd räk...

 • Statliga avtalet prolongeras

  Avtalsförhandlingarna på det statliga avtalsområdet skjuts upp och Seko är överens med Arbetsgivarverket om att förlänga innevarande avtalsperiod med två månader. Detta gör att ett nytt avtal om l...

 • Avtal 2020: Vilka frågor är viktigast på statens område?

  Det centrala statliga kollektivavtalet för det statliga området löper ut 2020-09-30 och ska omförhandlas av Seko. Nu kan du som är medlem berätta för oss vilka frågor du vill att Seko ska driva i avtalsrörelsen. Detta gör du genom att skicka in en mo...

 • Seko har växlat avtalsyrkanden på statens område
  • Kollektivavtal • Avtal

  Tidigare idag växlade Seko avtalsyrkanden med Arbetsgivarverket på statens område. 

 • Startskott för avtalsrörelsen på statliga området
  • Bransch • Avtalsrörelse

  En låglönesatsning, reglering av tidsbegränsande anställningar och arbetsmiljö. Det var några av frågorna som lyftes när förtroendevalda från Seko inom statliga verk och myndigheter under måndagen (22 maj) träffades på en avtalskonferens för att disk...

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: