Avtalsyrkanden och förhandlingsdelegation

Seko har kommit överens med Almega IT&Telekomföretagen om att prolongera telekomavtalet.

Avtalet prolongeras med sju månader från och med den 1 april 2020 till den 31 oktober 2020. Prolongeringen har sin bakgrund i Coronapandemin och LOs och Svenskt Näringslivs överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020.

Förhandlingarna kommer att återupptas så snart parterna är överens om att förutsättningarna för detta finns.

Läs förhandlingsprotokollet om prolongeringen här.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten