Avtalsyrkanden och förhandlingsdelegation

Här presenteras aktuella avtalsyrkanden från både Seko och motparterna.

Alla medlemmar i Seko har möjlighet att påverka vilka krav förbundet ska ställa i avtalsrörelsen. Hur det går till varierar inom de olika avtalsområdena.

Yrkandena godkänns av Sekos förbundsstyrelse innan de lämnas över till arbetsgivarna. Förbundsstyrelsen beslutar också om förhandlingsdelegationernas sammansättning.

Telekomavtalet

 

Sekos förhandlingsdelegation
Ann-Christine Gerdin, Telia
Rickard Wäst, Telia
Hampus Tornler, Transtema
Jesper Artling, Transtema
Kjell Österberg, Eltel
Lennart Gustafsson, Tele2
Magnus Sundberg, Teracom
Anna Carlstedt Fredriksson, Telenor
P-O Fällman, ombudsman Seko
Mattias Theliander, ombudsman Seko
Kajsa Lackovic, ombudsman Seko

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten